Ismertető a vízkészletjárulék bevallásáról

Bejelentkezés

Az üzemi fogyasztónak a vízfelhasználás megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelentenie a fizetési kötelezettségét (B adatlap) az illetékes vízügyi hatóságnak. A vízhasználónak ilyen jellegű bejelentési kötelezettsége nincs, azonban opcionálisan kitöltheti és beküldhető az általános kitöltési segédletet (A adatlap), amely támogatja a VKJ bevallásának kitöltését, illetve az illetékes vízügyi hatóságnak a feldolgozást. Azon vízhasználóknak is be kell nyújtaniuk a bejelentkező adatlapot az illetékes vízügyi hatóságnak, akik mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól, de bevallási kötelezettségük van. Abban az esetben kell megküldeni a bejelentkező adatlapot újra, ha az előző adatlap beküldése óta az azon szereplő adatok bármelyike megváltozott (cégadatok, üzemeltetési engedély módosítás, szüneteltetés, stb.).

Negyedéves bevallás

Negyedéves bevallásra kötelezettek a nagyfogyasztónak minősülő vízhasználók, illetve az üzemi fogyasztók.
Nagyfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) meghaladja a 25 m3/nap mennyiséget.
Üzemi vízfogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.
A nagyfogyasztó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (B adatlap) a tényleges vízigénybevételéről. Ha az adott negyedévben bármilyen okból nem történt vízhasználat, az nem mentesít a 0 m3-es nyilatkozat megtétele alól. A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.
Az üzemi fogyasztó negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (E adatlap) a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról. Az éves adatokról - összevontan is - a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (F adatlap). A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.

Éves bevallás

Éves bevallásra kötelezettek a kisfogyasztónak minősülő és időszakos vízhasználók.
Kisfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget.
Időszakos fogyasztó az, aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.
Éves bevallásra kötelezettek a létesítési/szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó.
Az éves bevallásra kötelezett vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (C adatlap).

Az alábbi esetekben - a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentességtől függetlenül – a
vízhasználatra vonatkozó nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségek fennállnak:

  • a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehető igénybe, mert a vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre,
  • ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,
  • az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400 000 m3-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
  • tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után,
  • a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedélyben megadott vízmennyiségből a tél végi többletvizek – felszíni vizek, ár- és belvizek – visszatartásából és tározásából származó hasznosított vízkészlet után, amennyiben a vízügyi igazgatási szerv igazolja, hogy a vízkivételi ponton a többlet felszíni víz mennyisége rendelkezésre áll.

A közmű szolgáltató köteles nyilatkozni (K adatlap) a vele szerződésben álló üzemi fogyasztók részére lekötött és kiszolgáltatott vízmennyiségekről a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére.

A létesítési vagy szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó éves bevallási kötelezettségű, a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles benyújtani a nyilatkozatot (L adatlap) az illetékes vízügyi hatóság részére, illetve megfizetni a vízkészlet járulékot.

VKJ fizetés
Letölthető adatlapok
Online kitölthető adatlapok