Tájékoztató a veszélyhelyzeti szabályozással összefüggésben a vízkészlet-járulék fizetésének átmeneti szabályairól

A 2021. december 28-án Magyar Közlöny 2021. évi 244. számában megjelent a vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól szóló 822/2021. (XII.28.) Korm. rendelet, melynek 1. §-a az alábbiakat rögzíti:

„(1) A vízhasználó a vízkészletjárulékot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/B. § (3) bekezdésétől eltérően a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-át nem éri el.

(2) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti kedvezményt a 2021. évre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal érvényesítheti – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/D.§ (2) és (4) bekezdésétől, valamint 15/E.§ (1a)-(1c) bekezdésétől eltérően – 2022. május 31-ig.”

A szabályozás a kihirdetést követő 8. napon, azaz 2022. január 5. napján lép hatályba, így a fent megjelölt szabályozás alkalmazására kizárólag ezen időpontot követően kerülhet sor.

A fenti szabályozás értelmében a veszélyhelyzettel összefüggő vízkészletjárulék-kedvezményt 2022. május 31. napjáig érvényesíthetik a vízhasználók, amely alapján a 2022. január 15-ig esedékes 2021. évi bevallást követően is van mód a kedvezmény érvényesítésére.