Jogszabályi háttér

A vízkészlet járulék számítással és bevallással kapcsolatos jogszabályok listája és azok elérhetősége:

1. 2003. évi CXVI. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300116.tv

2. 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.KHV

3. 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet a hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600034.BM&timeshift=fffffff4
&txtreferer=00000001.TXT


4. 1995. évi LVII. TÖRVÉNY a vízgazdálkodásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99500057.TV

5. 2003. évi XCII. TÖRVÉNY az adózás rendjéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV

6. 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600072.kor

7. 1991. évi IL. TÖRVÉNY a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100049.TV

8. 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900074.EUM

9. 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100127.KOR