Tájékoztató a vízkészletjárulék bevallás technikai változásairól

1. Bevezetés

A „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” tárgyú projekt (továbbiakban VIZEK projekt) keretében a vízkészletjárulék (VKJ) bevallásához kapcsolódó honlap (www.vkj.hu) a jogszabályváltozás okán továbbfejlesztésre került.

A hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet számos ponton módosította a 43/1999. KHVM rendeletet, amelyek 2016. október 01. napján léptek hatályba.

A módosított rendelkezéseket a 2017. évet érintő vízkészletjárulék fizetési kötelezettség teljesítésénél, nyilatkozattételnél és adatszolgáltatásnál kell először alkalmazni. Ebből kifolyólag a 2016. évi összevont éves és utolsó negyedéves nyilatkozat megtételéhez meg kellett hagyni a korábbi űrlapokat, illetve információtartalmat. A továbbfejlesztett honlap párhuzamosan biztosítja a felhasználóknak a korábbi honlap elérését is legalább a 2016. évben teljesítendő kötelezettség elévülési idejéig, azaz 2021. december végéig.

2. VKJ honlappal kapcsolatos főbb változások

2.1.1.       43/1999. KHVM rendelet változás miatti módosítások

A teljes VKJ bevallást érintő jogszabály (43/1999. KHVM rendeletet) változás jelen tájékoztató keretében nem kerül részletesen bemutatásra, a bekövetkezett legfőbb változások:

 • Bevezetésre került egy új szorzó, a víztest-túlterhelési (t) szorzó. A „t” víztest-túlterhelési szorzó a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestek állapot minősítésére vonatkozó szorzószám, amelynek értéke 1,0 vagy 1,2 a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rend. 1. számú melléklet 1. pont d) alpontja alapján. Nem kell alkalmazni a „t” szorzószámot a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben meghatározott műszaki paraméterekkel bizonyított, víztakarékossági célú fejlesztések esetén, az erre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításának jogerőre emelkedésétől számított 3 éven át.
 • Változtak a „g” szorzó értékek (részletesen a 43/1999. KHVM rendelet 1. számú mellékletében), illetve változott a „g” szorzót befolyásoló lehetséges vízhasználati jelleg, továbbá új gazdasági célú vízhasználat kategóriával bővült a vízhasználati célok köre.
 • A tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtt 14 napon belül történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét a vízhasználó kérésére 20%-kal csökkenteni kell. Ehhez szükséges, hogy a vízhasználó igazolni tudja a vízhiányos időszakot megelőző 14 napban és a tartósan vízhiányos időszak kezdőnapja és végnapja között mért, vagy számított felhasznált vízmennyiséget. Kedvezmény igénybevételére irányuló kérelmet, valamint a kedvezményes időszakban kivett víz napi mennyiségét feltüntető, vízhasználó által aláírt dokumentumot a vízkészletjárulék adatszolgáltatáshoz mellékelni kell.

A jogszabály változások az űrlapok adatmezőin, kitöltési útmutatókon, honlap tartalmon átvezetésre kerültek.

2.1.2.       Egyéb változtatások a honlappal kapcsolatban

A továbbfejlesztett VKJ honlap az alábbi – hatóság oldalán is jelentkező – folyamatokat támogatja:

 • Várható VKJ mértékének kalkulációja, amellyel csökkenthető a vízügyi hatóság ügyfélszolgálatára beérkező tájékoztatás kérések száma. Ennek érdekében újragondolásra került a VKJ honlapon található kalkulátor.
 • Negyedéves és éves VKJ bevalláshoz szükséges űrlapok rendelkezésre bocsátása (offline és dinamikus kitöltési lehetőséggel) a vízhasználók és üzemi fogyasztók részére, ez alapján elkészíthető a VKJ bevallás. Ennek érdekében dinamikus és offline elektronikusan kitölthető, súgóval rendelkező űrlapok kerültek kialakításra.
 • 2017. évre vonatkozóan a negyedéves és éves VKJ bevallásokat már a módosított űrlapok felhasználásával kell teljesíteni.
 • A bevallásokban kiszámolt VKJ fizetések támogatása (melyik bankszámlaszámra, pontosan hogyan teljesíthető a keletkezett járulék fizetési kötelezettség) céljából aktualizálásra került a korábbi honlap tartalom, illetve a felhasználó értelmezés és élmény támogatása érdekében átstruktúrálásra került a teljes honlap felhasználói nézőpontból.
 • A bevallások elkészítéséből és fizetési kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából fakadó bírságok kezelése (kiszabott bírság jogalapja, melyik bankszámlaszámra, pontosan hogyan teljesíthető a kiszabott bírság) elősegítésére aktualizálásra került a korábbi honlap tartalom, illetve a felhasználói értelmezés és élmény támogatása érdekében átstruktúrálásra került a teljes honlap felhasználói nézőpontból.

A fenti VKJ bevallással és fizetéssel kapcsolatos hatósági folyamat hatékonyságát úgy tudja a továbbfejlesztett VKJ honlap javítani, hogy a folyamatokban résztvevő vízhasználókat, üzemi fogyasztókat és közmű szolgáltatókat minél nagyobb mértékben támogatja többek között az alábbiakkal:

 • felhasználóbarát űrlapok:
  • offline letölthető és kitölthető, nyomtatható űrlap, amely bizonyos mező validációkat tartalmaz (ezzel segítve a helyes kitöltést);
  • illetve dinamikusan kitölthető és nyomtatható űrlap, amely végigvezeti a kitöltés folyamatán a felhasználót úgy, hogy az oldal elhagyásáig megőrzi a kitöltött tartalmat;
  • a dinamikusan kitöltött űrlapokat is ki kell nyomtatni, és a korábban megszokott módon a Hatóság felé továbbítani;
 • közérthető tájékoztató tartalom, a jogszabályi hivatkozásokon túl értelmező szövegek, kitöltési útmutatók és súgók,
 • felhasználói értelmezést segítő, ergonómiailag megfelelő megjelenítés, amely tükrözi a VKJ bevallással kapcsolatos felhasználó oldali folyamatokat, feladatokat.

Megjegyzés: A jogszabályban rögzített lehetőségek jelenleg még a papír alapú VKJ bevallást teszik lehetővé. Így a honlap ennek megfelelően került átdolgozásra. A „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” tárgyú projekt keretében kerül kifejlesztésre a jövőben az elektronikus VKJ bevallás rendszere.

 

A továbbfejlesztés során teljesültek a pályázati projektek esetén EU által kötelezően előírt horizontális szempontok, amelynek keretében kialakításra került az infokommunikációs akadálymentesítés, illetve az elektronikus űrlap kitöltés bevezetésével az ügyintézéshez szükséges utazási igény csökkentése.