Közüzemi szolgáltatói űrlapkitöltés

Közüzemi Szolgáltatók éves nyilatkozata az üzemi fogyasztók vízkészletjárulék adatairól
1
Űrlap kitöltés
Alap adatok
Időszak és üzemi fogyasztók
2
Jogi nyilatkozat
Közüzemi szolgáltató alap adatai
+36
+36

Cím
Nyilatkozat kelte